Събота, 30 Септември 2023 г.

Ученици от Лондон - доброволци в Силистра

От 16.10.10г. до 23.10.10г. гимназисти от ACS Hillingdon International School, Лондон, Англия извършват благотворителна дейсност в Дома за деца лишени от родителски грижи "Димчо Дебелянов" в гр. Силистра, по проект съвместно реализиращ се и с възпитаници на Езикова гимназия "Пейо Яворов" – гр. Силистра. Основните цели на младите хора са да изградят пясъчник за игра на малчуганите в дома, да боядисат стените на спалните помещения и загражденията на дома, да създадат нови приятелства и развият дух на сътрудничество. Чрез участието си в проекта силистренските младежи осъществяват идеята си да изпратят 2010г. - Европейска година за борба с бедността и социалното изключване и да посрещнат 2011 година, която е обявена за Европейска година на доброволчеството. Ръководителите на проекта, директорите и преподавателите на трите институции безпрекословно подкрепят инициативата на младите хора. Гимназистите обсъдиха своите идеи за бъдеща реализация на обмен и се започна работа по подготовка на проекто-предложение. Сътрудничеството със сродната организация от Англия ще допринесе за доусъвършенстване на езиковите компетенции на учениците от ЕГ "П.Яворов", за утвърждаване на европейските стандарти и засилване на междукултурния диалог.

Facebook коментари