Вторник, 04 Август 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 3 септември 2018 г.

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал

2 учители в детска градина - предучилищна педагогика
1 учител в детска градина - предучилищна педагогика
1 възпитател – български език и литература
3 учители в детска градина - подготовка на детски учители
1 педагогически съветник – български език и литература
1 учител по английски език и изобразително изкуство, прогимназиален етап – английска филология
1 учител по информационни технологии и физика, гимназиален етап
1 учител по биология и география, прогимназиален етап
3 начални учители – начална училищна педагогика
1 учител в подготвителна група, начален етап - предучилищна педагогика
1 учител, теоретично обучение по промишлен дизайн, гимназиален етап
1 учител по теория и практика - промишлен дизайн, гимназиален етап
1 ресурсен учител, гимназиален етап – олигофренопедагогика
1 помощник-възпитател в детска градина, средно образование
1 учител по български език и литература, прогимназиален етап
1 учител по математика, прогимназиален етап
1 логопед в училище
1 учител по растениевъдство и животновъдство, гимназиален етап - агроном
1 старши учител по английски език, гимназиален етап
1 дърводелец, мебелист в училище, гимназиален етап – производствени технологии
1 касиер домакин в училище - средно образование
2 учители по български език и немски език
1 учител по химия и опазване на околната среда, гимназиален етап
1 учител по биология и здравно образование, гимназиален етап
1 учител по философия, гимназиален етап
1 учител по физика и астрономия, гимназиален етап
1 учител по география и икономика, гимназиален етап
1 учител по история и цивилизация, гимназиален етап
1 учител по информатика и информационни технологии, математика и физика, гимназиален етап
1 учител по география и икономика, история и цивилизация и философски цикъл, гимназиален етап
1 учител, теоретично обучение – мебелно производство, гимназиален етап
1 учител, практическо обучение – транспортна техника, гимназиален етап
1 учител, практическо обучение – механизация на селското стопанство, земеделска техника, гимназиален етап
1 учител теоретично обучение – интериорен дизайн, гимназиален етап

**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование).

1 обслужващ, бензиностанция/газостанция - средно образование
2 сервитьори - средно образование
2 готвачи – средно образование
1 търговски представител – висше образование
2 шофьор на тежкотоварен автомобил над 12 тона – средно образование, кат.С+Е
3 производители, млечни продукти - средно образование
3 настройчици, металообработващи машини с ЦПУ - средно образование
9 машинни оператори, металообработващи машини - средно образование
5 машинни оператори, производство на кабели – средно прфесионално образование
1 общ работник - средно образование
1 водач на селскостопански машини - средно образование, правоспособност
1 шофьор на автобус - средно образование, правоспособност
5 майстори, производство на тестени изделия - средно образование
2 работници в кухня - средно образование
1 младши експерт - средно образование
2 готвачи в заведение за бързо хранене - средно образование
1 дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий - средно образование
1 огняр – основно образование, правоспособност
1 мияч на превозни средства - средно образование
3 общи работници – основно образование
26 военнослужещи, войник – средно образование
42 военнослужещи, войник – средно образование
2 началници на смяна – средно образование
1 рентгенов лаборант – висше образование, медицинска диагностика и лечебни технологии
1 шофьор на товарен автомобил, международни превози - средно образование, кат.С+Е
10 резачи на горски дървен материал - основно образование
1 заварчик – основно образование
4 работници, обработка на дърво – начално образование
8 общи работници – начално образование
14 шивачи на мъжко/дамско облекло – средно образование
10 лекари – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 продавач консултант - средно икономическо образование
1 продавач консултант - средно икономическо/техническо образование

- За обучение по време на работа

1 продавач консултант – компютърна грамотност
1 работник, зареждане на рафтове - без изисквания за заемане
3 работници, крайно оформление - без изисквания за заемане
1 продавач консултант - без изисквания за заемане
1 продавач, закуски и напитки - без изисквания за заемане
1 асистент продавач - без изисквания за заемане
2 общи работници, строителство на сгради – без изисквания за заемане

*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001."Работа" на ОП "Развитие на човешките ресурси":

2 работници поддръжка на пътища – начално образование, ПК "Помощник-пътен строител", специалност "Пътища, магистрали, съоръжения" - първа степен на професионална квалификация
1 продавач консултант – средно образование

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

1 продавач консултант – средно образование
5 общи работници – без изисквания за заемане
10 машинни оператори, шиене – основно образование, опит 2 години
10 машинни оператори, шиене – без изискване за образование
1 лекар, общопрактикуващ – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

- За обучение по време на работа

2 дограмаджии, дърво, пластмаса – основно образование
6 работници зареждане на рафтове – основно образование
2 работници сглобяване на детайли – основно образование

*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001."Работа" на ОП "Развитие на човешките ресурси":

2 продавачи консултанти – средно образование
2 машинни оператори, дърводелство
1 пазач портиер – основно образование

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

1 учител по физическо възпитание и спорт, прогимназиален етап – висше образование
2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия – средно образование, за едното място - двусменен режим на работа
1 шивачка – средно образование
1 работник, спомагателни шивашки дейности – основно образование
1 касиер – средно образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

- За обучение по време на работа

2 продавачи консултанти – без изискване за заемане
2 сервитьори – без изискване за заемане

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Facebook коментари