Сряда, 17 Април 2024 г.

23 силистренци са напуснали България през изминалия месец

Три пъти повече силистренци напуснаха страната през миналия месец в сравнение със септември 2009 г, информираха от НАП-Силистра. Двадесет и трима жители на Силистренска област са подали заявления за напускане на България през изминалия месец. За септември миналата година желанието си да излязат извън граница за по-дълго време са заявили едва 7 души.
Целта на подаване на този документ е освобождаване от плащането на здравни вноски в България за периода на пребиваване в чужбина, стига той да е равен или по-голям от 183 дни за една календарна година. Образец на заявлението е публикуван на интернет-страницата на НАП www.nap.bg.
Заявлението се подава в Офиса на НАП по постоянен адрес, задължително преди напускането на България. Представянето на документа става лично чрез упълномощено лице, като упълномощаването трябва да е станало преди деня на напускане на страната. Освен това може да бъде изпратено до НАП и по пощата, с обратна разписка. Задължителното условие е датата на пощенското клеймо да предхожда излизането от България. За 2010 г. един силистренец се е възползвал от тази възможност и е подал документа по пощата.
За да се възстановят здравноосигурителните права, е необходимо при завръщане в страната да се подаде друго заявление, придружено от документи, доказващи престой в чужбина повече от 183 дни през годината - задграничен паспорт, удостоверение от полицията, бланки от държавата, но преведени на български.
През септември 2009 г. петима са заявили връщане в страната, а през миналия месец тази година – седем.
Два са вариантите за възстановяване на правата: автоматично след изтичане на 6 последователни месеца, през които завърналият се осигурява за здраве у нас и веднага – при заплащане наведнъж на 12 вноски по 16,80 лв. Плащането може да се направи във всеки банков клон.

Facebook коментари