Събота, 25 Юни 2022 г.

Силистренската фирма Елика-Елеватор с иновативната машина за белене на слънчоглед, благодарение на европейски проект

Силистренската фирма Елика Елеватор ООД внедри в производвоството иновативната машина за белене на слънчоглед в програмна среда, собствена разработка.
Машината е разработена по европейски проект BG16RFOP002-1.001-0440-C01 "Внедряване в производството на Елика-Елеватор на иновативна машина за белене на слънчоглед" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", процедура: BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията", на стойност: 1 666 500 лв., от които 849 915 лв. европейско и 149 985.00 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 60% - 999 900.00 лв. Срокът на изпълнение на проекта бе 18 месеца, от 18.01.2017г. до 18.07.2018г. Общата цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на Елика-Елеватор ООД, чрез внедряване в производството на иновационни подобрения в машина за белене на слъчогледови семки. Това ще бъде постигнато чрез закупеното ново оборудване, което гарантира производство на конкурентноспособни машини с висока производителност, гарантирано качество, удовлетворяващи изискванията на пазара и клиентите.
В резултат на проекта, посредством внедряването на иновацията ще се осигури икономически ръст на предприятието, значително увеличаване на износа и подобрен имидж на конкурентоспособно, модернизирано предприятие, което е способно веднага да отговори на новите изисквания и промени на пазара.
Успешно бяха пуснати в експлоатация четири машини за металообработка- CNC Многофункционален хоризонтален център, Хоризонтален обработващ център, Фрезова машина и Стругов център, Заедно със закупуването им са осигурени и четири нови работни места.

Facebook коментари