Петък, 10 Юли 2020 г.

Установиха засят слънчоглед в защитена зона до село Брадвари

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите проверяват общински и частни имоти в областите Русе и Силистра, попадащи в границите на защитени зони от НАТУРА 2000. Контролът е упражнен по сигнал на Държавния фонд "Земеделие" във връзка с кампанията по разплащане.

На място е констатирано използването на пасища като обработваеми земи или трайни насаждения. Най-сериозното нарушение е установено в землището на село Брадвари, където са засадени 58 дка слънчоглед. Използването на земи от екологичната мрежа НАТУРА 2000 за подобни цели е нарушение на Закона за биологичното разнообразие. Спрямо извършителите ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Facebook коментари