Петък, 05 Март 2021 г.

Правителството разреши на "Български пощи" ЕАД да продадат дела си от недвижим имот в село Искра

Правителството даде съгласието си "Български пощи" ЕАД да продадат дела си от недвижим имот в село Искра, област Силистра. Дружеството ще предприеме пряко договаряне със собственика на останалите дялове по реда на Закона за собствеността. Обектът представлява дворно място с едноетажна административно-производствена сграда със застроена площ от 128 кв. м. Имотът не е необходим за основната дейност на "Български пощи" и не се използва от дружеството.

Facebook коментари