Четвъртък, 12 Декември 2019 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 20 август 2018 г.

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал

1 учител по растениевъдство и животновъдство
1 старши учител по английски език, гимназиален етап
1 касиер домакин в училище - средно образование
2 учители по български език и немски език
1 учител по химия и опазване на околната среда, гимназиален етап
1 учител по биология и здравно образование, гимназиален етап
1 учител по философия, гимназиален етап
1 учител по физика и астрономия, гимназиален етап
1 учител по география и икономика, гимназиален етап
1 учител по история и цивилизация, гимназиален етап
1 старши учител по електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, гимназиален етап
1 учител в детска градина – предучилищна педагогика
1 учител по информатика и информационни технологии, математика и физика, прогимназиален етап
1 учител по география и икономика, история и цивилизация и философски цикъл, прогимназиален етап
1 учител, теоретично обучение – мебелно производство
1 учител по английски език, гимназиален етап
1 учител, практическо обучение – транспортна техника
1 учител, практическо обучение – механизация на селското стопанство, земеделска техника
2 учители по немски език
1 учител по английски език и български език
1 учител теоретично обучение – интериорен дизайн
1 учител по математика - висше образование
1 логопед - висше образование по специалността

**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование).

2 камериери/ки, хотел – средно образование
1 спасител, плаж – средно образование
3 администратори, хотел - средно образование

*Работните места са за к.к. по Черноморието

1 общ работник - средно образование
1 водач на селскостопански машини - средно образование, правоспособност
1 шофьор на автобус - средно образование, правоспособност
2 майстори, производство на тестени изделия - средно образование
2 работници в кухня - средно образование
1 младши експерт - средно образование
3 майстори, производство на тестени изделия - средно образование
1 продавач в павилион - средно образование
2 готвачи в заведение за бързо хранене - средно образование
1 дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий - средно образование
1 огняр – основно образование, правоспособност
2 кофражисти – средно образование
3 работници, строителство – средно образование
2 арматуристи – средно образование
1 дърводелец, мебелист - висше образование
3 общи работници – основно образование
1 чистач/хигиенист - средно образование
26 военнослужещи, войник – средно образование
42 военнослужещи, войник – средно образование
1 заварчик – средно образование
1 пласьор на стоки – средно образование
2 сервитьори – средно образование
1 готвач – средно образование
2 началници на смяна – средно образование
1 рентгенов лаборант – висше образование, медицинска диагностика и лечебни технологии
1 общ работник – основно образование
1 барман – средно образование
3 сервитьор - средно образование
4 готвач - средно образование
4 продавачи консултанти – средно образование
1 заварчик – основно образование
4 работници, обработка на дърво – начално образование
8 общи работници – начално образование
1 кредитен специалист - висше образование
1 склададжия – средно образование
14 шивачи на мъжко/дамско облекло – средно образование
10 лекари – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 продавач консултант - средно икономическо/техническо образование

- За обучение по време на работа

1 работник, зареждане на рафтове - без изисквания за заемане
3 работници, крайно оформление - без изисквания за заемане
1 продавач консулнтант - без изисквания за заемане
1 продавач, закуски и напитки - без изисквания за заемане
1 асистент продавач - без изисквания за заемане
2 общи работници, строителство на сгради – без изисквания за заемане

*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001."Работа" на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 работник поддръжка на пътища – начално образование, ПК "Помощник-пътен строител", специалност "Пътища, магистрали, съоръжения"- първа степен на професионална квалификация
1 продавач консултант – средно образование
1 пазач портиер – без изисквания за заемане
5 машинни оператори, дърводелство – без изисквания за заемане

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

5 общи работници – без изисквания за заемане
1 продавач консултант – средно образование
10 машинни оператори, шиене – основно образование, опит 2 години
10 машинни оператори, шиене – без изискване за образование
1 лекар, общопрактикуващ – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

- За обучение по време на работа

6 работници зареждане на рафтове – основно образование
2 работници сглобяване на детайли – основно образование
2 дограмаджии, дърво, пластмаса – основно образование

*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001."Работа" на ОП "Развитие на човешките ресурси":

2 продавачи консултанти – средно образование
1 шофьор на товарен автомобил – средно образование
2 машинни оператори, дърводелство
1 пазач портиер – основно образование

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

1 учител по физическо възпитание и спорт, прогимназиален етап – висше образование по специалността, на 4 часа
1 учител по музика, прогимназиален етап – висше образование по специалността, на 4 часа
1 педагогически съветник – висше образование, педагогика/социална педагогика/психология, работа с компютър, може и без професионален опит
1 учител по история, прогимназиален етап – висше образование по специалността, работа с компютър, може и без професионален опит
1 учител по химия, прогимназиален етап - висше образование по специалността, работа с компютър, може и без професионален опит
1 старши учител по биология, прогимназиален етап – висше образование по специалността, работа с компютър, мин. 10 години професионален опит, на 4 часа
1 старши учител по математика и физкултура, прогимназиален етап – висше педагогическо образование, работа с компютър, мин. 10 години професионален опит
1 шивачка – средно образование
1 работник, спомагателни шивашки дейности – основно образование
1 касиер – средно образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 компютърен оператор – без изискване за заемане

- За обучение по време на работа

2 продавачи консултанти – без изискване за заемане
2 сервитьори – без изискване за заемане

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Facebook коментари