Събота, 03 Юни 2023 г.

Работна среща по проблемите на МБАЛ - Силистра се състоя в местния общински съвет

В Общински съвет – Силистра се проведе работна среща между ръководството и лекарите на МБАЛ-Силистра с общински съветници от местния Съвет. Срещата бе организирана от Председателя на Съвета – д-р Мария Димитрова, а поводът за нея бе писмо от директора на МБАЛ-Силистра – д-р Даниела Костадинова до общинския съвет, в което се искат 40 000 лева за ремонт на психиатричното отделение и създаване на фонд "Здраве", финансиран от община Силистра за поемане на разходите за плащане на квартири и пътува на медицински специалисти. В срещата взеха участие д-р Теодора Начева, д-р Лилия Русева, д-р Георги Костов, д-р Радослав Неделчев, д-р Петя Чобанска, д-р Васил Славов, д-р Петър Дончев, директора на РЗОК-Силистра- Атанас Атанасов и общинските съветници – д-р Мария Димитрова, Димитър Трендафилов, Ганчо Неделчев, Орлин Николов и Денислав Димитров. Община Силистра бе представена от изпълняващия длъжността кмет на общината – инж. Тихомир Борачев. На срещата присъства и областния координатор на ГЕРБ-Силистра - Тодор Тодоров. Д-р Даниела Костадинова запозна присъстващите с тежкото финансово положение на болницата и проблемите с обезпечаване на лекари и медицински сестри. Всички присъстващи се обединиха около идеята, че всички институции и общини в областта трябва да се включат в подпомагане дейността на болницата, с цел нейното запазване и осигуряване на подходящи условия за младите специализанти. Присъстващите на срещата се договориха следващата работна среща по проблемите на болницата да бъде във формат с областния управител на Силистра, представители на всички общини в областта и да бъдат поканени народните представители от област Силистра.

Facebook коментари