Понеделник, 04 Март 2024 г.

Първа копка на ремонта на ул. "Симеон Велики" в Силистра

Церемония "Първа копка" за стартиране на строително монтажните и ремонтните работи по проект "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики - гр. Силистра"по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., която ще се проведе на 15.08.2018 г. /сряда/ от 10.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Силистра /зала № 202/. Церемонията по "Първа копка" ще се проведе до билборда на проекта на ул. "Симеон Велики" между блокове № 4 и 6, непосредствено след приключване на пресконференцията.
По време на пресконференцията екипът по изпълнение на проекта ще Ви запознае с целите, дейностите, срока за изпълнение и стойността на договора за предоставената безвъзмездна финансова помощ.
Проектът "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики - гр. Силистра" се изпълнява по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., Приоритетна оc 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020".

Facebook коментари