Четвъртък, 28 Септември 2023 г.

РЗОК-Силистра: "От началото на годината са дадени 64 842 бр. направления на стойност 529 048 лв".

През 2010г. Районна здравноосигурителна каса Силистра предоставя индивидуално разработени за всеки лекар от извънболничната медицинска помощ, регулативни стандарти за възлагане на специализирани медицински дейности. За изминалите девет месеца на годината те са в размер на 64 842 бр. направления и 529 048 лв. за медико-диагностични дейности.


По-голема част от стандартите: 51 670 бр. направления и 315 353 лв., са били общопрактикуващите лекари. Средномесечно GP-тата, след преглед и аргументирана преценка, са предоставили на здравноосигурени лица от своите пациентни листи 90,5% от направленията за консултация със специалист, с които са разполагали. Също така са назначили изследвания в рамките на 81,8% от предоставените им от РЗОК средства.
На лекарите-специалисти от извънболничната помощ до момента са предоставени 13 172бр. направления, като те са използвали средно 86,3% от тях. Разпределени са им и 213 695лв. за медико-диагностични дейности, а изследванията, които действително са назначили, са за 86,3% от предоставената сума.

Facebook коментари