Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

ОИЦ Силистра организира информационна среща в подкрепа на предприемачеството

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ-Силистра) организира на 26 юли 2018 г. (четвъртък), от 14,00 ч. информационна среща за представяне на процедура "Насърчаване на предприемачеството" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и които са регистрирани като такива след 31.12.2016 г. Важно допълнение е, че е допустимо участието на новосъздадени предприятия. Подкрепата е за точно определени икономически сектори, чиито кодове на икономическа дейност са описани в условията за кандидатстване. Кандидатите от област Силистра получават допълнителни точки при оценяване, съгласно критерия за регионална приоритизация на проектите.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 80% от стойността на проекта. По процедурата има два крайни срока за кандидатстване в зависимост от кода на икономическа дейност – 05.09.2018 г. и 07.11.2018 г.

Експертите от центъра ще запознаят всички заинтересовани с условията за кандидатстване по процедурата, ще бъдат подложени на коментар и дискусия критериите и методологията за оценка на проекти, като ще бъде демонстрирана и електронната система ИСУН 2020.

В първата част на събитието ще бъде представена и възможността за стартиране на собствен бизнес чрез Финансовия инструмент "Микрокредитиране със споделен риск" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.

Facebook коментари