Вторник, 29 Септември 2020 г.

С над 240 са намалели регистрираните безработни в областта през юни

През ЮНИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 506 (с 96 повече спрямо май). Започналите работа безработни без квалификация са 213, с работническа професия - 192, а специалистите със средно специално и висше образование - 101. Почти половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 93. Заетост е осигурена на 128 продължително безработни, както и на 33 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 185 безработни, което е с 9 повече в сравнение със същия месец на м.г. С посредничеството на бюрата по труда други 163 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през юни.
Общо обявените през юни свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 307.
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 191 места в бюрата по труда. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (32), търговията и строителството (по 20), селското стопанство (12), образованието (9), хотелиерството и ресторантьорството (6), държавното управление (5) и др.
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през юни са заявени 115 работни места – предимно по схеми по ОПРЧР. За 1 място се търси работник по насърчителна мярка на ЗНЗ.

Facebook коментари