Вторник, 01 Декември 2020 г.

В Силистренско стартира приемът на заявления за помощите de minimis

От 19 до 31 юли 2018 г. в Областната дирекция на ДФ "Земеделие" в Силистра се приемат заявления за подпомагане по схемата за минимална помощ de minimis на регистрираните по Наредба 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи овце-майки и кози-майки. С решение на УС на Фонда от 12.07.2018 г. е определена ставка в размер на 7 лв. за едно животно.

Стопаните кандидатстват със заявление по образец на Фонда, решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по схемата и удостоверение за банкова сметка.
Служебно ще бъдат изготвяни документи за липса на задължения към ДФ "Земеделие" и за актуална регистрация по Наредба 3 от 1999 г. на МЗХ. Срокът за изплащане на средствата е 10 август 2018 г.

Стопаните, чиито животни са засегнати от болестта чума по дребните преживни животни и обектите им попадат в общините Болярово и Елхово, област Ямбол и Малко Търново, Приморско, Созопол, Средец и Царево, област Бургас, не попадат в обхвата на тази схема, уточняват от Областната дирекция на ДФ "Земеделие".
Тези стопани кандидатстват по друга схема - минимална помощ de minimis съгласно Регламент за земеделски стопани-животновъди, чиито животни са засегнати от болестта чума по дребните преживни животни в област Ямбол и област Бургас, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки, напомнят от фонда.

Facebook коментари