Петък, 20 Май 2022 г.

Общински съвет - Силистра заседава извънредно

На заседанието днес /19.07.2018г/ общинските съветници разгледаха и гласуваха две точки в дневния ред.
По Докладна записка № 2724 във връзка с разпределяне на целева субсидия за капиталови разходи/ асфалтиране/ в размер на един милион лева, отпуснати с ПМС, бе одобрен поименен списък на улици в населени места на общината за ремонтни дейности, съгласно постъпили в Община Силистра молби, сигнали и жалби на гражданите.
Пълният списък на одобрените улици за асфалтиране може да намерите на сайта на Общински съвет- Силистра.
Редовното заседание на съвета е следващата седмица на 26 юли.

Facebook коментари