Вторник, 29 Септември 2020 г.

Летни клубове на БМЧК в Силистра за деца над 7 години заработиха от днес

Летни клубове на БМЧК в Силистра за деца над 7 години заработиха от днес, съобщиха от червенокръстката организация. Целта на клубовете е да насърчат децата към самостоятелност и ясно изразена позиция, социализиране и приобщаване в среда извън технологиите. Изградени са осем клуба. Сред интересните форми са ателие за изкуства, работилница за ръчно изработени сувенири, ателиета за психо-социална подкрепа и за първа помощ, за здравословно хранене. Включени са и занимателни игри.
Младежите-доброволци са петдесет в Силистренската и Дуловската община. Но благодарение на Българския младежки червен кръст обучение за първа долекарска помощ са преминали около 400 ученици. Организацията е работила в помощ на деца и младежи в риск. Събирани са средства в рамките на различни фондонабирателни кампании, в които младежите са били подпомогнати и от Доростолската митрополия. Организацията работи за превенция на зависимостите. Добро е сътрудничеството и с други младежки организации.

Facebook коментари