Събота, 20 Юли 2024 г.

По ОПРР завърши рехабилитацията на 10 км от път II-49 Кубрат - Тутракан

Изпълнени са 100% от строително-монтажните работи при рехабилитацията на 9,77 км от път II-49 Кубрат - Тутракан, съобщиха от пресцентъра на АПИ. Основният ремонт на второкласния път се финансира от ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. Инвестицията е за близо 5 млн. лв. За обекта вече има подписан Акт 16 и предстои издаването на разрешението за ползване.
Със средства от европейската програма основно се ремонтират още 21 км от второкласния път II-49 в участъка Разград - Търговище, включени в лот 13. Работата на този обект напредва и се очаква да завърши през септември. След завършването на двата проекта ще бъдат обновени обща 30 км от път II-49, който свързва областите - Силистра, Разград и Търговище. С основния ремонт на отсечката се повишава безопасността при пътуване и се подобрят връзките с път I-2 Русе - Разград, път I-4 Търговище - Шумен, път II-21 Русе - Силистра, път ІІ-51 Попово - Лозница и ІІ-23 Русе – Кубрат - Исперих, както и връзката с Дунав мост при Русе.
Участъкът в лот 14 започва от кръстовището с път II-21 Тутракан - Русе, преминава през с. Старо село и завършва при границата с област Разград. С изпълнението на проекта е възстановена носимоспособността на настилката и е осигурена оптимална скорост на движение. Отсечката е с нови мантинели, пътни знаци и маркировка.
Изпълнител на строително-монтажните работи е "Пътперфект-Т" ЕАД. Стойността на договора е 4 884 088,33 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от "Трафик Холдинг" ЕООД. Техният договор е за 145 080 лв. с ДДС. Авторският надзор е на "Трансконсулт - 22" ООД. Договорът им е за 3 906,47 лв. с ДДС.
Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0013 Лот 14 ,,Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра" е 5 184 886,77 лв. с ДДС. Съфинансирането от Европейския съюз е 85% - 4 407 153,75 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% - 777 733,02 лв. с ДДС.

Facebook коментари