Неделя, 23 Септември 2018 г.

Две нови издания на Държавния архив в Силистра излязоха от печат

"Пътеводител по фондовете на Държавен архив - Силистра /1944-2016/", второ допълнено издание, и каталог на документи "Българското православие в Силистренско 1878-1947" са най-новите издания на Държавния архив в Силистра, съобщи ръководителката на архива Юлия Кюшелиева.
"Пътеводител по фондовете на Държавен архив - Силистра /1944-2016/" съдържа характеристики на фондовете, подредени по раздели и подраздели и групирани по значимост и взаимовръзка. Пътеводителят предоставя по-пълна информация за документалното наследство на региона в областта на местните органи на управление, съда и прокуратурата, политическите, обществените, професионалните и религиозните организации, промишлеността, селското стопанство, търговията, образованието и други институции и организации с регионално значение.
Първото издание на пътеводителя е от 1986 година. Обемът на архивния фонд се е обогатил с нови постъпления. На всички архивни фондове, включени в пътеводителя, е извършена научно-техническа обработка и могат да се използват от читатели. Към пътеводителя са приложени списък на съкращенията, именен и географски указател.
Каталогът "Българското православие в Силистренско 1878-1947 г." представя ценни материали от документалното наследство на Българската православна църква, съхранявани в архива. При подготовката на изданието са разкрити документи от фондовете на местните църковни настоятелства и архиерейските наместничества. Каталогът е научно-популярно издание с включени 374 документа и целта му е да улесни използването на архивните документи от изследователи, краеведи, ученици и студенти.
Справочните издания са дело на служителите на архива и са отпечатани благодарение на спомоществователството на граждани и фирми от Силистра и Силистренско.

Facebook коментари