Вторник, 07 Юли 2020 г.

Над 400 са постъпилите на работа регистрирани безработни в областта през май

През МАЙ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 410. Започналите работа безработни без квалификация са 167, с работническа професия - 150, а специалистите със средно специално и висше образование - 93. Половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 89. Заетост е осигурена на 52 продължително безработни, както и на 18 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 240 безработни, което е с 23 повече в сравнение със същия месец на м.г. С посредничеството на бюрата по труда други 32 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през май.
Общо обявените през май свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 487 (броят им надхвърля с 16 този за същия месец на м.г.).
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика нараства и се изразява в заявените общо 275 места в бюрата по труда. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (77), търговията (36), селското стопанство (23), хотелиерството и ресторантьорството и държавното управление (по 18), строителството (11) и др.
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през май са заявени 171 работни места – основно по регионалната програма за заетост и по схеми по ОПРЧР. За 41 места се търсят работници по насърчителните мерки на ЗНЗ.

Facebook коментари