Неделя, 26 Януари 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 18 юни 2018 г.

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

10 ресторантски работника – основно образование
4 бармани - средно образование
3 бармани – средно образование, английски език, немски език
10 бармани - средно образование, английски език
1 барман (отговорник на мини бар ) – средно образование
20 сервитьори – средно образование
10 сервитьори – средно образование, английски език, немски език
10 сервитьори – средно образование, английски език
23 готвачи – средно образование
2 готвачи – основно образование
9 помощник-готвачи – средно образование
2 помощник-готвачи – основно образование
5 работници в кухня – средно образование
2 сладкари – средно образование
27 камериери/камериерки – средно образование
12 пикола – средно образование, английски език, немски език
2 перачи (ръчно) – средно образование
7 чистачи/ хигиенисти – средно образование
1 мияч на съдове – основно образование
2 работници, поддръжка – средно образование
1 общ работник – основно образование
2 общи работници (вале перално стопанство )
5 хост (хостеси) – средно образование
2 спасители, басейн – средно образование
1 домакин – средно образование
1 аниматор – средно образование
3 администратори, хотел – висше образование
8 отговорници, търговска зала – средно образование
4 администратори, хотел – средно образование, английски език, немски език
2 отговорници, търговска зала – средно образование, английски език, немски език
1 калкулант – средно образование
1 ръководител, отдел в хотел – средно образование
10 администратори, хотел – средно образование

*Работните места са за к.к. по Черноморието

1 водач на мотокар - средно образование
4 общи работници – основно образование
1 отчетник в счетоводство – средно образование
1 рентгенов лаборант – висше образование, медицинска диагностика и лечебни технологии
5 работници, зареждане на рафтове - средно образование
9 продавачи консултанти – средно образование
5 общи работници - основно образование
1 барман - средно образование
1 професионален консултант – висше образование, 1 година професионален опит
1 работник, кухня – основно образование
7 общи работници – основно образование
8 общи работници – начално
1 счетоводител – висше образование
2 производители на млечни продукти – средно образование
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – средно образование, кат.B, С
2 електротехници в строителство – средно образование
1 обслужващ магазин – средно образование
2 общи работници, строителство на сгради – начално образование
1 продавач, улична сергия – средно образование
1 обслужващ бензиностанция/газстанция - средно образование
1 оператор на преса, картонени изделия – средно образование
10 резачи, горски дървен материал – начално образование
1 стругар – средно образование
1 заварчик - основно образование
4 работници, обработка на дърво – начално образование
1 настройчик на монтажно оборудване и производствени линии - средно професионално образование
5 готвачи – средно образование
1 помощник-готвач – средно образование
1 работник в кухня – средно образование
1 склададжия – средно образование
2 продавачи, улична сергия – средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия – основно образование
5 шивачи на мъжко/дамско облекло – средно образование
10 лекари – висше медицинско образование
10 шивачи на мъжко/дамско облекло – средно образование
1 пекар – средно образование
1 монтажник – средно образование
1 аниматор – средно образование
10 машинни оператори, металообработващи машини – средно професионално образование
5 сервитьори – средно образование
2 началници на смяна - средно образование
1 шофьор на товарен автомобил, кат.С – средно образование
1 огняр - средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 продавач консултант - средно икономическо/техническо образование
2 продавачи консултанти – средно професионално образование в сферата на икономиката или
хранително-вкусовите технологии

- За обучение по време на работа

1 продавач, закуски и напитки - без изисквания за заемане
1 асистент продавач - без изисквания за заемане
1 работник в кухня - без изисквания за заемане
2 общи работници, строителство на сгради – без изисквания за заемане

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора" на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в едно направление

- Заетост без обучение:

4 работници поддръжка – начално/основно/средно образование; документ за 1 СПК "Пътища, магистрали и съоръжения"

*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001."Работа" на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 работник в кухня – трудов стаж по специалността мин. 1 месец
1 сервитьор – комуникативност, умение за работа с клиенти
1 готвач – завършен курс за ПК "Готвач" или стаж по специалността над 2 години
1 майстор, производство на хлебни изделия – завършен курс за ПК 'Хлебар'/над 2 години или стаж по специалността
2 продавачи консултанти
1 продавач консултант – средно образование
1 продавач консултант – компютърна грамотност
1 монтьор, електрооборудване – електротехнически умения
2 общи работници, поддържане на сгради
1 зидаро-мазач – средно образование
1 шофьор, товарен автомобил – средно образование, кат.B, C и др.
1 работник, изграждане и ремонт на покривни покрития – средно образование
1 касиер, домакин – основно образование
1 работник, изпълняващ доставки по домовете – основно образование
1 помощник в магазин – основно образование

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

2 работници в кухня – основно образование
5 камериери/ки – средно образование
5 готвачи – средно образование
*Работните места са за к.к. по Черноморието

1 продавач консултант – без изисквания за заемане
10 машинни оператори, шиене – основно образование, опит 2 години
12 машинни оператори, шиене – без изискване за образование
2 дърводелци – без изисквания за образование
1 пазач портиер – без изисквания за образование
2 сервитьори – средно образование
1 лекар, общопрактикуващ – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 счетоводител – висше икономическо образование
1 оперативен счетоводител – средно икономическо образование

- За обучение по време на работа

14 работници зареждане на рафтове – основно образование
2 работници сглобяване на детайли – основно образование
2 дограмаджии, дърво, пластмаса – основно образование
4 продавачи консултанти – средно образование

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

2 оператор, производствена линия – средно образование
1 технически секретар – средно образование, английски език – писмено, работа с компютър
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

- За обучение по време на работа

2 продавачи консултанти – без изискване за заемане
1 общ работник – без изискване за заемане
2 сервитьори – без изискване за заемане

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Facebook коментари