Четвъртък, 01 Декември 2022 г.

Честит Рамазан Байрам на всички мюсюлмани!

Д Е К Л А Р А Ц И Я
на ПГ на ПП ГЕРБ

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
От името на Парламентарната група на ГЕРБ поздравявам българските мюсюлмани със свещения религиозен празник Рамазан Байрам. Пожелаваме на всички, които днес празнуват края на месец Рамазан, да са здрави и благочестиви, силни и добротворни. С мир и сплотеност да бъдат възнаградени семействата и домовете ви. В тях да царуват щедрост, изобилие и семейна хармония. Нека милосърдието, толерантността и грижата за ближния озаряват житейския ви път и правят делниците ви смислени и отдадени на другите. Нека в дните на празника ви спохождат земни радости и благодат.
След дългия пост, в който мюсюлманите съпреживяват болката на бедните, гладните, болните и страдащите, идва време за покаяние и опрощение, за помирение и протегната ръка към онези, които съдбата е лишила от материални блага. Защото месец Рамазан е символ на братолюбието и приятелството, на доверието и единството, на добросъседството и сближаването.
Бог е един, независимо с какви имена го наричаме. Той проповядва любов и взаимопомощ, а в Свещената книга е записано "Бъдете щедри на добри дела. Надпреварвайте се в добрините!". Казват, че човек без вяра, е като дърво без корен. Нека се уповаваме на вярата в мигове на споделена радост и на неочаквана скръб, нека уважаваме различията си и зачитаме традициите си. Те са нашата духовна биография и в тях са вплетени посланията ни към идните поколения. Празниците, които ни събират, и пъстротата на обичаите, които сме съхранили във времето, са онази броеница, в която са навързани дедите ни, ние и децата ни, и която няма да се скъса, докато се вслушваме в шепота на земята си и стъпваме гордо по нея, независимо дали се молим за благоволението на Господ или на Аллах и търсим истината в Библията или в Корана.
Честит Рамазан Байрам на всички мюсюлмани!

Алтимир Адамов
народния представител от ГЕРБ

Facebook коментари