Четвъртък, 30 Май 2024 г.

Марин Неделчев е новият главен архитект на община Силистра

Марин Неделчев е новият главен архитект на община Силистра, след като бе назначен на този пост в края на миналия месец от кмета на общината д-р Юлиян Найденов.
Архитект Неделчев е роден през 1988 година. Завършва средното си образование в ЕГ "Пейо Яворов" – гр. Силистра. Той е завършил ВСУ "Черноризец храбър" през 2012 година и е магистър ­ архитект. Работи в община Силистра от 2014 година като старши експерт "Благоустрояване, опазване на културното наследство и градската среда", а от 2017 година е главен експерт "Архитектура, градоустройство и опазване на културното наследство". Семеен е с едно дете.
Арх. Неделчев се е занимавал с проектантска и консултантска дейност. Член е на Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България.
Досега длъжността гл. архитект се изпълняваше от арх. Антонина Огнева.

Facebook коментари