Сряда, 28 Февруари 2024 г.

Утре на 15 октомври– последен ден за деклариране на доходи от хазарт и още 9 изтичащи срока

15-и октомври е последната възможна дата, на която в офиса на НАП в Силистра организаторите на хазартни игри трябва да декларират и да внесат данъка за предходното тримесечие. Задължението е регламентирано в Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и се отнася за данъка върху доходите от хазартната дейност с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино. До тази дата е и срокът за внасяне на алтернативен данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през септември.
Освен това Законът за корпоративното подоходно облагане определя 15-ото число на месеца като краен срок освен за месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък, така и за тримесечните авансови вноски за корпоративния данък; за данъка върху приходите за септември от бюджетните предприятия; и данъка върху разходите по ЗКПО за септември: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

Според Закона за деклариране на данъците на физическите лица /ЗДДФЛ/ до средата на октомври трябва да се внесе авансовия данък за третото тримесечие на 2010 г. от лица, придобили доходи от стопанска дейност, когато платеца на доходите не е задължен да удържа и внася данъка и от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; и за деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за трето тримесечие на 2010 г. от лицето, придобило дохода.
Наредба № Н-18 /от 13.12.2006 г./ - за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, пък задължава до 15-и октомври производителите и вносителите на фискални устройства да подадат данни на технически носител за разчетени фискални памети през миналия месец и сервизните фирми на фискални устройства да подадат данни на технически носител за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец септември.

Facebook коментари