Вторник, 05 Юли 2022 г.

Силистренски деца влизат в програма на НАСА

Днес, 31. 05. 2018г., се проведе редовно заседание на Общински съвет - Силистра за месец май. Присъстваха 29 общински съветници, които гласуваха по внесените докладни. Заседанието бе излъчено на живо по Общинското кабелно радио.
Съветниците единодушно приеха дневния ред от 20 докладни записки. Те одобриха изменения и допълнения към общински наредби и подкрепиха решения, взети на Общинският експертен съвет по устройство на територията. Беше избрана временна комисия за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Силистра. Председател на комисията е г-н Константин Стоилов, секретар – г-жа Стоянка Дойчева и членове – г-жа Иванка Ташева, г-н Веселин Георгиев и г-н Боян Димов.
В хода на заседанието, по всички докладни, се изказаха със становища председателите на съответните постоянни комисии. Съветниците одобриха изпълнението на проект по програма INTERREG VA Румъния – България и отпускането на стипендия на ученик за участие в международен космически лагер. Бе приет отчет по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2017г., Общинска програма за закрила на детето за 2018г. и Общинска програма за 2018г. за мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.
Останалите докладни от дневния ред касаеха разпореждане с имоти – частна общинска собственост, предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост, промяна на характера на имот – публична общинска собственост, учредяване на право на ползване за разполагане на пчелин, създаване и одобряване на ПУП-ове за елементите на техническата инфраструктура на няколко обекта.
Съветниците обсъдиха и приеха предложението за отпускане на стипендия от левовата равностойност на 1250 щатски долара на петокласничката Ния Атанасова от Силистра. Парите ще са за участие в учебно-треноровъчен лагер в гр. Измир, Турция, който е част от програма на американската космическа агенция НАСА.

Другият участник в космическата програма е Николета Иванова, също от 5 клас, но нейната стипендия ще бъде поета от сдружението "Център за творческо обучение", поради което общинската администрация е решила да подпомогне финансово малката Ния Атанасова.

Facebook коментари