Вторник, 05 Юли 2022 г.

С 300 са намалели регистрираните безработни в Силистренско през април

Към края на април в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5 725. Техният брой намалява с 301 в сравнение с края на март, отчитат от дирекция "Регионална служба по заетостта". Като търсещи работа лица са регистрирани и 183 заети, 51 учащи и 99 пенсионери. През април постъпилите на работа са 520 (с 25 повече в сравнение със същия месец на м.г.). Започналите работа без квалификация са 203, с работническа професия - 211, а специалистите със средно специално и висше образование - 106.

Близо 40 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 77. Заетост е осигурена на 48 продължително безработни, както и на 20 безработни с намалена трудоспособност от областта. Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 378 безработни, което е с 67 повече в сравнение с март. С посредничеството на бюрата по труда други 14 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през април.

Равнището на безработица за област Силистра, е 12,6%, при 13,2% през предходния месец.Нивото на безработица обаче остава почти двойно по- голяма от средната за страната, което за април е 6.4 на сто. Най- висока е безработицата в община Кайнарджа – 33,0% , а най-ниска в община Силистра - 6,9% .

Facebook коментари