Вторник, 28 Март 2023 г.

Общинска сесия в Главиница

Сесията на Общинския съвет в Главиница ще започне в 14:00 ч. днес. Първо ще бъде избран временно изпълняващ длъжността кмет на с. Суходол поради кончината на досегашния кмет.

Ще бъде определен представител на Община Главиница в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия обслужвана от "ВиК" ООД - Силистра.

В дневния ред са включени докладни записки за отпускане на дарение за изграждане на православен параклис "Св.Св. Константин и Елена" в с. Подлес и за приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2018 г.

Кметът на община Главиница Неждет Джевдет е вносител на докладната записка за кандидатстване с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за рехабилитация на улици по Програмата за развитие на селските райони.

Facebook коментари