Събота, 20 Юли 2024 г.

Областна управа представи победителя в конкурса за е-Област (видео)

Вчера на 12 октомври в сградата на област Силистра се проведе среща между изпълнителя на проекта – консорциум "Ай Би ЕС Бул Ес Ай" и представители на бенефициентите по проекта – общините Силистра, Тутракан, Дулово, Главиница, Ситово, Алфатар и Кайнарджа и териториалните звена на централната администрация – НАП, РДНСК и РИОКОЗ.
Целта на срещата беше да се представи планът за работа на консорциума по изпълнение на дейностите, залегнали в проекта. Крайният резултат се очаква да бъде възможност за електронна комуникация между служителите на администрациите и гражданите и бизнеса. Това включва подаване на документи по електронен път, както и получаването им по същия начин.
От името на изпълнителя говориха: г-н Свилен Станчев, директор Развитие и г-н Димитър Димитров, търговски директор на IBS, както и Красимир Антонов – управител и Кръстю Георгиев, технически директор на Bul Si.
Те представиха подробно дейностите за изпълнение по проекта, чрез които ще се въведат повсеместно модерни технологии в администрацията. Проектът "Електронна област Силистра – по-добри условия за гражданите и бизнеса" е част от намерението за реализиране на електронно правителство в България.
В срещата участваха областният управител д-р Владимир Янков и ръководителят на проекта главният секретар на областта Ивелин Георгиев.

Тошко Тодоров

На видеото към материала може да видите част от презентацията на "Ай Би ЕС Бул Ес Ай"

Facebook коментари