Сряда, 03 Юни 2020 г.

Филиала на Русенския университет в Силистра отбеляза Деня на българската просвета и култура

Тържествено събрание в навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост събра гости, академичната общност и студенти от РУ -Филиал Силистра на празник.
Поздрави към успехите на преподаватели и студенти от Филиала поднесоха доц.д-р Теменужка Богданова- директор, проф. д-р инж. Пламен Кангалов?- зам.-ректор, кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов, зам.-областният управител Стоян Бонев и зам.-кмет "Хуманитарни дейности" г-жа Денка Михайлова.
На церемонията бяха поднесени поздравителни адреси от председателя на общинския съвет д-р Мария Димитрова, от областния управител Ивелин Статев, от РБ"Партений Павлович" , от д-р Габриела Миткова- РУ на МОН, от ОДК, от училища и детски градини.
За участието си в "Българската Коледа" Студентският съвет получи грамота от президента на Република България Румен Радев.
Подаръци и грамоти получиха: отличникът на випуска е Нели Чешмеджиева от специалността "Педагогика на обучението по български и английски език" с успех 5,97. Калинка Спасова – студентка в специалност "Педагогика на обучението по физика и информатика", е с награда от кмета на община Силистра д-р Найденов за "Студентка майка-отличничка на випуска".
Д-р Найденов поздрави всички присъстващи "Поднасям благопожелания за здраве, за да продължите да водите дейността си всеотдайни и вдъхновени.
Желая на Вас и Вашия академичен екип, на преподавателите и студентите постигнати високи цели в образованието и реализацията на младите хора."
След тържественото събрание бяха открити две изложби посветени на: вестник "Студентска искра", който има своята 60 годишна история и 5 години от създаването на Учебно- изследователска лаборатория "Културно- историческо наследство".

Facebook коментари