Вторник, 14 Юли 2020 г.

Буровци бяха магистрати за един ден

Учениците от 9б клас спец. "Митническа и данъчна администрация" се включиха в Образователната програма на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", благодарение на отправената към тях покана от Административен съд – Силистра.
Заместник-председателят Павлина Георгиева представи първата лекция на деветокласниците на тема "Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите. Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие."
На 27.04 председателят на Административен съд – Силистра - Маргарита Славова представи лекция на тема "Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет. Административно правосъдие."
На 9.05. 2018г. в залата на Административен съд Силистра се проведе симулативен съдебен процес, в който учениците влязоха в ролите на магистрати. Учениците се почувстваха като истински магистрати, облечени в тоги, боравещи със сложната терминология. С помощта на съдия М.Славова, съдия П.Георгиева техния класен ръководител Д. Денева учениците се справиха блестящо с поставения им казус.
Сътрудничеството между Гимназия "Атанас Буров" и съдебните органи ще се задълбочи, тъй като от 2018/2019г. в Гимназията започва обучение по професия "Съдебен служител".

Facebook коментари