Вторник, 28 Март 2023 г.

Над 19 500 силистренци живеят под чертата на бедност

През 2017 г. линията на бедност в област Силистра е 297.33 лв. средно месечно на лице от домакинството, става ясно от индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение "Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)" на НСИ. При този размер на линията под прага на бедност са били 17.2% от населението на областта или малко над 19 500 души.
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Силистра се увеличава с 2.2%, а относителния дял на бедното население нараства с 2.3 процентни пункта.
През 2017 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Пазарджик – 234 лв., а най-високата - в област София (столица) (511 лв.), следвана от областите Габрово (399 лв.) и Стара Загора (396 лв.).
Най-висок е относителният дял на бедните в областите Кърджали - 29.1% и Сливен - 28.2%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Благоевград - 13.5%, Плевен - 14.8% и Разград - 15.7%.
През 2017 г. в област Силистра относителният дял на бедност за жените е 16.5% и е по-нисък от относителния дял на мъжете, живеещи в риск от бедност в областта с 1.4 процентни пункта.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключват останалите трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност в област Силистра се повишава от 17.2% до 28.4%, или с 11.2 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност в областта нараства до 41.0%, или с 23.8 процентни пункта.

Facebook коментари