Понеделник, 22 Юли 2024 г.

Силистренският регион е приоритетен по програмата "Иновации и конкурентоспособност"

Силистренският регион е приоритетен по програмата "Иновации и конкурентоспособност", каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на състоялия се днес в Силистра форум по покана на кмета на общината Юлиян Найденов и народния представител Александър Сабанов.
Според заместник-министър Борисов в икономически план в България има подем, твърд позитивизъм по отношение на всички макроикономически показатели, които рефлектират и върху пазара на труда. "Всички тези тенденции обаче трябва да използваме и в регионален аспект, този позитивизъм, който има на макрониво, да бъде пренесен в регионите, тъй като специално в Силистра наблюдаваме едно малко по-слабо движение на тези показатели, именно затова искаме по-голяма икономическа, по-голяма индустриална активност в региона", каза заместник-министърът, подчертавайки, че Силистренският регион е приоритетен по програмата "Иновации и конкурентноспособност".
Според Борисов друга основна политика чрез тази програма е акцентът върху иновациите и по-високите технологии, така че всяко работно място да създава по-висока добавена стойност, което респективно ще доведе и до ръст в заплащането. Заместник-министърът обърна внимание и на финансовите инструменти за по-облекчен достъп до финансиране на малкия и среден бизнес. Лъчезар Борисов се спря и на стартиращия бизнес. "Ще бъде отворена такава схема по оперативната програма, там отново ще имаме приоритизиране на региони, това ние всъщност един от инструментите да запазим младите хора в България, да използваме техните таланти, да останат в региона, да развият свой стартиращ бизнес", каза той. Дискутирана бе и темата за индустриална зона.
Борисов подчерта, че Силистренският регион е приоритетен и чрез Закона за насърчаване на инвестициите, тъй като безработицата е по-висока в Силистра. Той призова местните власти да разработят свои наредби по закона, където могат да въведат свои по-ниски прагове за насърчаване на нови инвестиции. Във форума участваха екип на Министерството на икономиката, кметове на населени места, общински съветници, експерти от местната и държавна администрация, индустриалци, предприемачи, представители на медии.

Facebook коментари