Неделя, 31 Май 2020 г.

9ти май- Ден на победата и Ден на Европа в Деня на ученическото самоуправление в ПГМТ "Вл. Комаров"

По традиция на 9ти май в ПГМТ "Вл. Комаров", за 10-та поредна година, се проведе Ден на ученическото самоуправление. Вече подготвените ученици с вълнение очакваха да встъпят в новите си позиции. Ръководните постове бяха заети от двамата пълни отличници- Иво Димитров и Ваньо Георгиев от 11 а. клас.
Настъпи моментът, когато момичетата и момчетата от нашата гимназия имаха възможност да покажат своите организаторски и управленски умения, защото знаеха, че ако искат да задават посоката за в бъдеще, ще трябва да се научат да живеят стремително и докрай, като се наслаждават на процеса, при който вътрешният им свят се развива и разширява.Те знаеха, че основата на духовността е да си сред другите, поради което петнадесет минути преди първия час, екипът за временно управление на ПГМТ "Вл.Комаров" посрещна идващите за учебни занятия ученици пред централния вход на училището. А след приветствено слово, директорът на ПГМТ "Вл. Комаров"- инж. П. Георгиева, предаде управлението на гимназията в ръцете на новото ръководство и екипа за управление на училището, в чийто състав бяха включени:

1. ДИРЕКТОР Иво Димитров- 11 а.
2. ПОМОЩНИК- ДИРЕКТОР Ваньо Георгиев- 11 а.
3. ЗАВЕЖДАЩ КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ Виктор Ковачев- 9 а.
4. ПСИХОЛОГ Преслав Стоянов- 10 а.
5. СЕКРЕТАР- ДЕЛОВОДИТЕЛ Анелия Гълчавова- 11 а.


Екипът за временно управление на училището, действаше напористо, умело разрешавайки всеки проблем, защото знаеше, че в този живот, всеки пише своята книга. Дали тя щеше да е просто книга или бестселър, това зависеше само от човека.
Новите за деня учители прилагаха методите на интерактивността, преподавайки академичното знание с ясното съзнание, че истински важно е не да ти се паднат добри карти, а да изиграеш и лошите добре, както казва Джек Лондон.
В края на учебния ден Екипът за временно управление на ПГМТ даде кратък отчет за своята дейност пред директора на гимназията- инж. П. Георгиева. Всички бяха на мнение, че смяната на позицията е добро решение за разбиране на другия и проява на по- голяма толерантност в отношенията ученик- учител и обратно.

Facebook коментари