Събота, 17 Април 2021 г.

Електронна система ще следи работата в областната управа

В областна администрация-Силистра е внедрена и функционира Система за достъп. Тя е в експериментален етап и е в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 27001:2005 - за управление на сигурността на информацията, по който е сертифицитана администрацията, съобщиха от областната управа.
Достъпът към вътрешността на сградата по хоризонтала ( на 1-ви етаж) и по вертикала ( 2-ри и 3-ти етажи) ще се осъществява чрез електронна система. Всеки служител в администрацията получи електронна карта, с която се идентифицира. Въведен е регистрационен режим и за посетителите в сградата.
Системата гарантира ограничен достъп на външни лица и ненарушаване на работния процес без съществена причина.
Пропускателният режим не засяга гишето за обслужване на граждани и не нарушава ритъма му на работа.
Системата за контрол на достъпа и работното време е инсталирана от "ЕР ЕМ СИСТЕМ" ООД. Дружеството е избрано по методика за избор на доставчик чрез процедура за събиране на ценови оферти. Общата стойност системата е 1672, 68 лв. ( хиляда шестотин седемдесет и два лева, 68 ст.) с ДДС. Средствата са от утвърдените от Министерския съвет капиталови разходи за 2010 г.

Facebook коментари