Понеделник, 15 Юли 2024 г.

"Европа в моята Силистра" реализират ОИЦ-Силистра и ЕГ

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) в партньорство с Езикова гимназия "Пейо Яворов" - Силистра се включват в общоевропейската кампания на Европейската комисия под надслов "Европа в моя регион".
Инициативата предоставя идеалната възможност за гражданите да разберат и да споделят с други хора как бюджетът на ЕС се изразходва за подобряване на тяхното ежедневие по многобройни начини. През целия месец май европейските граждани ще научават за хиляди проекти, финансирани от ЕС, в 27-те държави членки. Някои може би с изненада ще установят, че един от тях се реализира в непосредствена близост!
В рамките на инициативата "Европа в моята Силистра" ОИЦ-Силистра и ЕГ "Пейо Яворов" организират поредица партньорски събития, които да насочат общественото внимание към успешните проекти с европейско финансиране в Силистра: Фотоконкурс "Европа в моята Силистра"; Концерт на млади таланти по повод 9 май – Ден на Европа; Ден на отворените врати – посещение на обекти с финансирани проекти; Информационна среща-дискусия с младежи.
Фотоконкурсът стартира на 2 май и е насочен към ученици от ЕГ "Пейо Яворов". Участниците ще трябва да направят фотография на обект или събитие, финансирани с европейски средства. Задължителен елемент ще бъде присъствието на информационна табела или друг елемент, който показва финансиращата програма.
На 9 май, Ден на Европа, от 17:30 ч. ще се състои празничен концерт с участието на млади таланти. За място на изявата е избран част от реновирания с европейски средства площад "Свобода" – обособено място пред входа на ОИЦ-Силистра. По време на събитието ще има и изнесена приемна на Центъра.
"В периода 14-18 май ще проведем Ден на отворените врати – един вече доказал се успешен формат на събитие. С група ученици от ЕГ "Пейо Яворов" ще посетим обекти, с изпълнен или настоящ проект от различни сфери на дейност – градска и околна среда, бизнес и селско стопанство. Бенефициентите сами ще разкажат на младежите за дейностите, които изпълняват, своя опит и резултатите, които са постигнали след приключване на проекта." – сподели Ана Караджова, управител на ОИЦ-Силистра.
На 1 юни ОИЦ-Силистра ще бъде домакин на информационна среща-дискусия на тема "Европа в моята Силистра" – заключителното събитие от инициативата. Ще бъдат представени успешни проекти с европейско финансиране в област Силистра, а победителите във фотоконкурса ще получат своите награди.
Езикова гимназия е едно от избраните 30 нови учебни заведения общо 140 кандидати от цялата страната, които ще се включат в Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2017/2018 година. Тя цели да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и Европейския парламент като институция, която представлява гражданите на ЕС и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.
Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Facebook коментари