Вторник, 06 Юни 2023 г.

Обновяват Дома за стари хора в Тутракан

Два проекта за финансиране е изготвила Община Тутракан. С проект на стойност 27 650 лв. за подобряване на материалната база в Дома за стари хора ще кандидатства пред Фонд "Социална закрила" към МТСП. Другият проект е за реконструкция и рехабилитация на ул. "Александър Стамболийски" в гр. Тутракан и включва тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях и е по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Това решиха на последното си редовно заседание общинските съветници в Тутракан. Те приеха предложенията за поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране за изпълнението на проекта за енергийна ефективност в общински административни сгради от 1 163 000 лв.от "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД и на проект за енергийна ефективност в сградата на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Тутракан" за 155 000 лв., също то Фонд "ФЛАГ".
Общинският съвет в Тутракан прие Програма за мерки за закрила на лица с изявени дарби и Програма за закрила на детето за 2018 г. Отчетът на управителя на общинската болница д-р Недка Цветкова за дейността на здравното заведение за 2017 г. бе приет.

Facebook коментари