Петък, 30 Септември 2022 г.

Екологично чист транспорт ще има в трансгранична зона Наводари - Силистра

С Решение № 70/ 31.01.2018 на Мониторинговия комитет на Програма INTERREG VA Румъния - България 2014-2020 г., бе одобрен за финансиране проект ,,Silistra- Eco-friendly-Viable-Electrical-Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра, с проектен код ROBG – 432 с 85.50 точки, информират от община Силистра. Общата безвъзмездна финансова помощ по проекта е на стойност 7 896 727,80 евро, като ресурсът за Община Силистра възлиза на 3 062 136, 00 евро. Водещ партньор по проекта е Община Наводари, а Община Силистра е Партньор. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.
На 23.04.2018г., Кметът на Община Наводари, подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г., за финансиране и изпълнение на проект ,, Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра". Събитието се състоя в Съвместен секретариат (СС) / РОТГС Кълъраш.
Основните дейности, които ще бъдат реализирани чрез изпълнението на проекта, в частта за Община Силистра са: изграждане на мрежа от велоалеи - 7394м; изграждане на 7 бр. вело стоянки; закупуване на 30 електрически велосипеди и 30 стандартни велосипеди; изграждане на соларен паркинг за електро автомобили; ремонт и реконструкция на отсечка от вътрешната улична мрежа – част от ул. ,,Н.Й. Вапцаров": от кръстовището на ул. ,,Симеон Велики" до кръстовището на бул. ,,Велико Търново" с дължина - 475m, разработване на съвместна стратегия за екологично чист транспорт в трансграничната зона Наводари – Силистра; разработване на съвместен туристически наръчник за трансграничната зона Наводари – Силистра
С реализирането на проекта се цели решаване на основните ограничения в трансграничния район Силистра - Наводари, чрез създаване на нова транспортна гъвкава система, за по добри връзки с транспортната мрежа TEN-T.

Снимките отразяват подписването на Партньорското споразумение между общините Новодари и Силистра / през месец март т.г./, част от Договора за реализиране на проекта.

Facebook коментари