Събота, 25 Март 2023 г.

Раждаемостта в Силистренска област намалява

През миналата година в Силистренска област са регистрирани 936 родени деца, като 99.1 на сто са живородени, показва справка от отдела за статистически изследвания в Силистра. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 6.9 на сто.
Коефициентът на обща раждаемост в област Силистра през 2017 г. е 8.3 промила. Коефициентът на раждаемост в градовете е 7.5 промила, а в селата - 9.0 промила. Броят на жените във фертилна възраст към 31.12.2017 година е 21 395. Близо 90 на сто от ражданията се осъществяват от жените на възраст от 15 до 34 години, които през 2017 г. са 837 и са намалели спрямо 2016 година с 8.5 на сто, а в сравнение с 2001 година - с 27.0 на сто. Средната възраст на жените при раждане на първо дете се запазва същата както през 2016 година - 25 години.
От началото на деветдесетте години на миналия век се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. Техният относителен дял нараства от 29.4 на сто през 1995 година на 49.8 на сто през 2001 година и на 55.2 на сто през 2016 година. През 2017 година броят на живородените извънбрачни деца в областта е 53.3 на сто от всички живородени.

Facebook коментари