Петък, 10 Юли 2020 г.

БЧК предупреждава, че изтича срока за получаване на хранителни продукти

От 22 март започва раздаването на хранителни продукти за втори транш по Оперативна програма за храни в област Силистра. До 19 април в пунктовете за раздаване в областта са се явили 4 488 бенефициента включени в списъците от Агенция за социално подпомагане, което представлява 66% от правоимащите.
Български Червен кръст призовава правоимащите да посетят раздавателните пунктове на организацията, за да получат продуктите си срещу подпис и представен документ за самоличност.
Раздаването се извършва по график и ще продължи до 4 май 2018г.:
гр.Силистра бул."Македония" 131 22.03 - 04.05.2018
гр.Главиница ул."Г.С.Раковски" 5 26.03 - 20.04.2018
гр.Дулово ул."Васил Левски" 18 26.03 - 04.05.2018
с.Кайнарджа ул."Стадиона" 26.03 - 25.04.2018
с.Ситово ул."Трети март" 75 26.03 - 20.04.2018
гр.Тутракан ул."Крепостта" 3 17.04 - 04.05.2018
гр.Алфатар ул."Й.Петров" 6 23.04 - 30.04.2018
Всички 6 783 правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах консерва – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и мед – 1 кг .
Право на подпомагане имат:
-лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016г.,
-майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал.1 от Закона за семейните помощи за деца към м. октомври 2016 г.,
-лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца за учебната 2016/2017 г.,
-лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето към месец октомври 2016 г.,
-лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към месец октомври 2016 г.,
-лица с установени 90 %трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания, които имат личен доход до 314 лв. към месец февруари 2017 г.,
-лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца, към месец февруари 2017 г.
Всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност. Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.
Допълнителна информация гражданите могат да получат в Областния съвет на БЧК – гр.Силистра, бул."Македония"-131 или на тел:086/823080.

Facebook коментари