Сряда, 08 Юли 2020 г.

Областна управа Силистра сертифицирана по ISO 9001

Областна администрация - Силистра отговаря на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 – за управление на качеството и ISO 27001:2005 - за управление на сигурността на информацията, съобщиха от областната администрация. Това е резултатаът от 4-дневен мащабен контролен одит и по двата стандарта, по които е сертифицирана областната администрация.
Основната цел на проверката, осъществена от одиторска фирма – "SGS България" ООД - специализирана по ISO, бе да установи дали документираната система за управление съответства на всички изисквания на двата стандарта, дали е внедрена ефективно и дали тази система е разработена така, че да постигне политиката и целите на администрацията.
Одиторите използваха методите на интервюта, наблюдение на дейностите и преглед на документацията и записите.
"Документираната система за управление съответства на всички изисквания на стандарта" е окончателния резултат от проверката. Одитният доклад е категоричен, че Областна администрация-Силистра "е внедрила ефективно планираната система за управление", както и че "системата за управление е разработена така, че да постигне целите и политиката на организацията".
Базирайки се на резултатите от проверката и доказаното ниво на развитие на системата, одиторският екип препоръчва сертификацията на интегрираната система за управление да бъде продължена. За следващата година в областна администрация е предвидена нова проверка.
"Тези стандарти са важни за качеството на работа на областна администрация. И е въпрос на престиж, да отговаряме на европейските стандарти за сигурност и организация на работата" – така областният управител д-р Владимир Янков аргументира необходимостта от сертифициране на администрацията.
Интегрираната система за управление е съвкупност от административно-правното обслужване, осъществяване на административен контрол, управление на държавна собственост, разпореждане с държавни имоти, дейности по устройство на територията в област Силистра, осигуряване на информационната сигурност на всички процеси, непрекъснатост на работата и кризисен мениджмънт.
Политиката по качеството на ръководството на Областна администрация-Силистра е насочена към изграждане на модерна администрация, способна да отговори на високите очаквания на българските граждани, бизнеса и Европейския съюз за по-добро обслужване и висока професионална етика, осигуряващи съответствие на изискванията с нормативните и вътрешни разпоредби.

Facebook коментари