Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Проект ще представя Тутраканската епопея с модерни технологии

Изграждане на Културно-информационен център и представяне на Тутраканската епопея с модерни технологии на виртуалната реалност предвижда проект на Тутраканския исторически музей, съобщиха от музея.
Одобрен е проект " Тутракан - Олтеница - иновативен културен мост за устойчиво регионално развитие" по Програма Interreg V - A Румъния - България. Партньор на музея в Тутракан е Музеят на цивилизацията "Гумелница" в отсрещния румънски град Олтеница. Общата финансова рамка за изпълнението на проекта е над 466 000 евро. Българската страна предвижда изграждане на Културно-информационен център и представяне на Тутраканската епопея чрез модерните технологии на виртуалната реалност.
Тутраканска епопея е наречена военна операция на българската армия от Първата световна война, продължила само 33 часа, но оставила дълбоки следи във военната история. Победата на българската войска при Тутракан поставя началото на освобождението на цяла Южна Добруджа.

Facebook коментари