Петък, 14 Юни 2024 г.

Първото музикално списание в България е издадено в Силистра на 1 април 1894 година

Първото музикално списание в България "Кавал" е издадено в Силистра на 1 април 1894 година. Списанието вижда бял свят благодарение на възпитаника на Пражката консерватория Карел Махан, който по това време е учител в Силистра. Махан е един от първите теоретици-изследователи на българската народна музика. Той пише статии за мелодичните, метроритмичните и хармонични особености на българската народна песен. По-късно списанието се печата в Лом и в София.
Според исторически свидетелства в периода 1885-1900 година в Силистра излизат 15 вестници и списания, сред които и няколко специализирани издания.

Facebook коментари