Понеделник, 23 Май 2022 г.

Общински съвет - Силистра проведе редовното си месечно заседание

На редовно заседание на сесията през месец март, общинските съветници гласуваха с положително становище и приеха: Да се окаже съдействие за възстановяване на щети нанесени в следствие на пожар в частен имот в с. Йорданово на безработен с две деца; Ще бъдат отпуснати средства за подпомагане обновяването на храма в с. Ветрен" Св. Великомъченик Димитрий Мироточиви" в размер на пет хиляди лева; Да се отпуснат хиляда и петстотин лева за КК "Славия- Истър" за участие на наши състезатели в Европейско първенство по карате в Република Полша.
Приети бяха от съветниците Отчетите за дейността за 2017г. на Плана за действие на Община Силистра за подкрепа на интеграционните политики/2015-2020/ и за дейността на МКБППМН.
Общинските съветници дадоха " зелена светлина" за финансово обезпечение в размер на 1 700 000 лв. безлихвен заем, за изпълнението на проектите, част от Инвестиционната програма по ОП "Региони в растеж"2014-2020г.: "Основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ"Св. св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец" и "Рекострукция и рехабилитация на площад"Албена" и на стойност до 3 000 000лв. за обезпечаване изпълнението на проект по програма INTERREG- VA Румъния- България 2014-2020г.

Facebook коментари