Четвъртък, 16 Юли 2020 г.

Експерти на РИОСВ – Русе ще опръстенят и освободят щъркелите в Силистренско

Експерти на РИОСВ – Русе ще поставят алуминиеви пръстени на уловените бели щъркели в населените места в Силистренско. Предвижда се това да стане на 26 март (понеделник) по предварително уточнен маршрут, който започва от Силистра и продължава към общините Дулово, Главиница и Исперих. След опръстеняването птиците ще бъдат освободени в природата, за да продължат пътя си.
Дейността е съгласувана със специалисти от Центъра за рехабилитация и размножаване на редки видове на "Зелени Балкани" в Стара Загора. Пръстените са предоставени от НПО, но дейността се координира от Българска орнитологична централа към БАН. Всеки пръстен съдържа информация – уникален номер и имената на страната и организацията, от която е поставен.
Опръстеняването е един от най-простите и достъпни методи за изучаване на миграцията и поведението на птиците. Повторното улавяне, наблюдение или намиране на мъртви екземпляри е незаменим източник на информация за птиците.
Продължават да постъпват сигнали за бедстващи птици на територията на РИОСВ –Русе. До момента те са неоснователни, тъй като птиците не са наранени или с обледени крила.

Facebook коментари