Петък, 01 Март 2024 г.

В Силистра не са регистрирани превишения за фините прахови частици през този отоплителен сезон

През активния отоплителен сезон в Силистра няма регистрирани превишения на средноденонощната норма на фините прахови частици до 10 микрона, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.
Това показват данните за периода от декември 2017 до февруари 2018 година от автоматичния пункт, разположен в центъра на града. Не са отчетени превишения и при останалите следени атмосферни замърсители. Единични дни с превишения са регистрирани през октомври и ноември миналата година.
Община Силистра изпълнява Програма за намаляване нивата на атмосферните замърсители, за чието изпълнение РИОСВ-Русе осъществява строг контрол. Тече интензивна газификация на всички обществени сгради.

Facebook коментари