Четвъртък, 02 Февруари 2023 г.

Областта се готви за националното преброяването през март 2011 година

Предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд бе основен акцент в днешното (5.10.2010 г.) заседание на работната група към Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси (ОССЕДВ),съобщиха от областна управа.
Заседанието, ръководено от зам.областния управител Тодора Цонева се проведе в Областна администрация-Силистра. Участие в него взеха представители на 7-те общини на областта, на Териториалното статистическо бюро (ТСБ), на местното представителство на Комисията за защита от дискриминация (КЗД).
Директорът на териториалното статистическо бюро Стефка Малчева разясни, подготовката, организацията и провеждането на преброяването, планирано за месец март 2011 година. Основната задача на 17-то поред преброяване, регламентирано в едноименен Закон, е да бъдат получени статистически данни общо за страната и по отделни административно-териториални деления за: демографското състояние на населението (пол, възраст, семейно положение, раждаемост и др.); домакинства и семейства; образование; заетост; миграция; лица с увреждания, етническа група, вероизповедание, майчин език; сгради и жилища.
Новите моменти в този мащабен процес са два:
- За първи път през 2011 г. преброяванията ще се проведат във всички страни-членки на Европейския съюз, в съответствие със специално приет Регламент №763 от 2008 г. Той има задължителен характер за всички държави-членки. Целта е да бъдат осигурени достатъчно надеждни, детайлни и сравними данни за населението и жилищния фонд, да се осигури сравнима методология и съпоставими данни за една и съща референтна година.

- Предвидена е възможност да се използва интернет за попълване на електронен формуляр. Хората, които няма да ползват тази възможност, ще бъдат посетени от преброители по местоживеене.
Директорът на териториалното статистическо бюро в Силистра акцентира върху пояснението, че статистическата информация, получена от обработката на преброителните карти се използва единствено за статистически цели. В този смисъл, провеждането на преброяването през последните десетилетия са основен източник за информация, касаещ етническия състав на населението. Набирането на информация за етническа група, вероизповедание и майчин език е регламентирано и в новия Закон за преброяването. Основните принципи при събиране на информацията е самоопределянето и доброволното отговаряне. Отговорите на тези въпроси ще дадат възможност да се получи информация за жилищните условия при които живеят представителите на различните етноси и тяхната демографска и социално-икономическа характеристика. Данните ще бъдат използвани при разработване и мониторинг на правителствени документи – стратегии, планове, прогнози и др.
Директорът на ТСБ-Силистра Стефка Малчева информира, че в Закона за преброяване е предвидена санкция от 60 лева за лицата, които откажат да бъдат "преброени" ( да попълнят анкетната карта)
Вероятно в началото на 2011 година ще бъдат определени и обучени контрольорите, които ще осъществят на място преброяването. Предстои и провеждането на разяснителна кампания.
На днешното заседание на Работната група към ОССЕДВ, 7-те общини информираха зам.областния управител Тодора Цонева за дейността им, касаеща етно-културните, етно-религиозните, демографските и други въпроси през изтичащата 2010 г. До средата на м. Декември общините трябва да финализират плановете си за дейност през новата година.

Facebook коментари