Събота, 15 Юни 2024 г.

Ще обсъждат публично проекта за социално жилище в Силистра

Община Силистра кани всички граждани и заинтересовани страни за участие в Публично обсъждане на Работен инвестиционен проект: "Изграждане на жилищна сграда за социални жилища" по ул. "Хаджи Димитър" гр. Силистра. Публичното обсъждане ще се проведе на 23 март 2018г. от 17.30 часа в заседателната зала на общинска администрация (стая 202).

Община Силистра предстои да кандидатства с проектно предложение за "Изграждане на сграда за социални жилища в гр. Силистра" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г. в изпълнение на Инвестиционна програма на Община Силистра за периода 2014-2020. Общата цел на проектното предложение е да се осигури подходяща социална инфраструктура, включително съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението. През месец април 2017г. Община Силистра стартира открит конкурс за проект с предмет ,,Избор на идейна концепция за ,,Изграждане на сграда за социални жилища по ул.,,Хаджи Димитър", гр.Силистра. С Решение № ЗК 1298 от 28.07.2017 бе обявен класирания участник на І -во място - ,,ЛЕСС" ЕООД, гр. София. Съгласно чл.79, ал.1, т.9 от Закона за обществените поръчки и в съответствие с условията на проведеният конкурс избраният участник бе поканен да изготви Инвестиционен работен проект ,,Изграждане на сграда за социални жилища по ул.,,Хаджи Димитър", гр.Силистра по всички части.

Община Силистра се обръща към всички заинтересовани лица да изразят своето мнение и препоръки по предложеният Инвестиционен работен проект ,,Изграждане на сграда за социални жилища по ул.,,Хаджи Димитър", гр.Силистра

Мотивирани предложения и коментари преди провеждане на общественото обсъждане се приемат на електронната страница на Община Силистра (http://www.silistra.bg, https://www.facebook.com/municipality.silistra/ в долен десен ъгъл е наличен зелен бутон "free call", откъдето можете да се свържете или да изпратите съобщение).

Facebook коментари