Сряда, 27 Септември 2023 г.

РЗОК се разплати с всички, като вчера и днес преведе близо 1 милион на своите партньори

На 04-ти октомври 2010г., Районна здравноосигурителна каса Силистра преведе на болниците от Дулово, Тутракан и Силистра, сумите за доплащане за дейностите, извършени от лечебните заведения през месеците март, април и май т.г. Разпределените средства са в размер на 507 807 лв.
Също днес, е заплатена дейността за месец август и на останалите договорни партньори на РЗОК Силистра. На шестдесет и петте общопрактикуващите лекари са предоставени 164 590лв., на лекарите-специалисти от извънболничната помощ – 121 210лв., на изпълнителите на дентална помощ - 82 850лв., а за извършена медико-диагностична дейност са изплатени 32 120 лв.
Аптеките, които са в договорни отношения с РЗОК Силистра, получиха 148 582 лв. за предоставените в периода 1-ви – 15-ти август лекарства по линия на Здравна каса.

Facebook коментари