Петък, 21 Септември 2018 г.

Ръководството на силистренската полиция се срещна с представители на НПО защитаващо правата на животните

Ръководството на ОДМВР-Силистра се срещна днес с Кремена Радева и Преслав Бочев от Сдружение "Закрила на безгласните" – единствената в Силистра неправителствена организация за защита на гръбначните животни, по въпроси, свързани с функционирането на областната зоополиция. Срещата се проведе по покана на областния директор старши комисар Кристиян Петров и в нея участва и началникът на РУ-Силистра главен инспектор Траян Петров.
Предприемането на мерки за повишаване ефективността на зоополицията и оптимизирането на взаимодействието с неправителствения сектор бяха поставени на разискване от участниците във формата. Пред гостите бяха направени разяснения във връзка с нормативната уредба по отношение проявите на жестокост над гръбначни животни и правомощията на полицейските служители по тази линия. Беше направен преглед на въпросите, предмет на обсъждане на срещата с прокуратурата, общините и Областната дирекция по безопасност на храните, която ОДМВР инициира и проведе в края на февруари т.г., и направените до момента договорености.
ОДМВР-Силистра проявява воля и полага усилия да синхронизира действията на институциите с оглед надграждане на постигнатото и получаване на по-добри резултати, отбеляза старши комисар Кристиян Петров. Той увери, че в областната дирекция са разписани конкретни правила за реагиране в случаите на престъпления спрямо животни, а на началниците на районни управления е възложено лично да контролират предприетите действия.
На срещата беше обсъдена възможността представители на Сдружение "Закрила на безгласните" да участват като лектори в служебната учебна година, за да се постигне по-добра теоретична подготовка на полицейските служители. Участниците договориха начини за пряка комуникация помежду си с оглед осигуряване на навременна и точна информация при всеки конкретен случай на насилие над животни.
От своя страна Кремена Радева, която е и председател на Сдружението, отбеляза, че въпреки трудностите е постигнат напредък, и изрази надежда държавният и неправителственият сектор да заработят заедно по отношение противодействието на престъпленията спрямо животни.

Facebook коментари