Петък, 21 Септември 2018 г.

В Силистра ще се проведе форум за овладяването на българския език в общината

"Овладяването на българския език в контекста на езиковата ситуация в община Силистра" е темата на подготвяния за 15 март от Силистренската община общински форум, съобщиха от общината. Проявата е част от планирани дейности в годишния план за изпълнение на Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в общината и по проект "Мога и успявам", финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Целта е да се очертаят факторите, въздействащи за владеенето на официалния български език и да се потърсят възможности за подобряване на езиковата култура на учениците. Ще бъде споделен и опит от преподаватели по български език и литература и от други педагогически специалисти, от представители на институции и неправителствени организации.

Facebook коментари