Четвъртък, 16 Юли 2020 г.

НАП и НССЗ ще обучават земеделските стопани в Силистра

На 7 март 2018 г., от 10:00 часа в залата на Областен Информационен център - Силистра ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието, Национална агенция за приходите (офис - Силистра) и Областен информационен център - Силистра по следните теми:

- Oсигуряване и данъчно облагане на земеделските стопани през 2018 г.;
- Aктуални и предстоящи възможности по ПРСР 2014-2020 през 2018 година;
- Eлектронно кандидатстване чрез системата ИСУН 2020

Facebook коментари