Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

В Силистренско работят 5753 червенокръстци

В Силистренско работят 5753 червенокръстци, бе съобщено на състоялата се днес редовна сесия на Общото събрание на областната организация на Българския Червен кръст в Силистра. Те са с 241 по-малко от 2016 г. и като причина за това се сочи негативно променящият се демографски профил на областта.
Увеличен е обаче броят на доброволците - 242 през 2017 г. при 176 - през 2016 година. От 5286 през 2016 г. на 8440 души - през миналата, е увеличен броят на подпомаганите жители на Силистренска област.
Обучения по първа долекарска помощ са преминали 996 курсисти. Проведени са кръводарителски акции и са регистрирани 301 кръводарители. Мениджмънт на бедствията е едно от направленията в дейността на областната червенокръстка организация. Изграденият доброволен екип е окомплектован с материално и техническо оборудване и ежегодно се влага ресурс за повишаване на капацитета му чрез обучения и тренировки.
Изградени са и четири клуба на Българския младежки Червен кръст. Успешно е сътрудничеството с младежки и други организации. През миналата година в силистренската червенокръстка организация има постъпления от 131 085 лв., като 62 на сто от приходите са от нестопанска дейност. В сравнение с 2016 г. приходите са се увеличили с 10 634 лева.

Facebook коментари